Όλες οι λειτουργίες του λογιστικού γραφείου σε μία και μόνο εφαρμογή

Ολοκληρωμένη λογιστική και οικονομική διαχείριση των απλογραφικών βιβλίων.

Πλήρης διασύνδεση, κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη ταχύτητα και ευχρηστία, πληρότητα διεργασιών, δημιουργούν σήμερα ένα λογιστήριο του αύριο.

*Οικονομικές Καταστάσεις βάσει ΕΛΠ

*Διαχείριση Παγίων

*Γρήγορη καταχώριση

*Απομακρυσμένη Υποστήριξη

*Πλήρης διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων

*Online διασύνδεση με το υποσύστημα των εντύπων

*Online ενημέρωση λογιστικών εγγραφών

*Πλήρες υποσύστημα δυναμικών εκτυπώσεων

*Διασύνδεση με Anazitisis και Ερωτήσεις-Απαντήσεις


Ολοκληρωμένη λογιστική και φορολογική διαχείριση για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία.

Πλήρης διασύνδεση, κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη ταχύτητα και ευχρηστία, πληρότητα διεργασιών, δημιουργούν σήμερα ένα λογιστήριο του αύριο.

*Οικονομικές Καταστάσεις βάσει ΕΛΠ

*Διαχείριση Παγίων

*Γρήγορη καταχώριση

*Απομακρυσμένη Υποστήριξη

*Πλήρης διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων

*Online διασύνδεση με το υποσύστημα των εντύπων

*Online ενημέρωση λογιστικών εγγραφών

*Πλήρες υποσύστημα δυναμικών εκτυπώσεων

*Διασύνδεση με Anazitisis και Ερωτήσεις-Απαντήσεις


Γρήγορη, εύκολη και ακριβή συμπλήρωση όλων των εντύπων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων μέσω ανάκτησης από το TAXIS.

Περιλαμβάνει όλα τα φορολογικά έντυπα (E1, E2, E3, ΦΕΝΠ, Ε9 ΕΝΦΙΑ, Είσπραξη Κερδών, Α21, ΕΦΑ κ.λπ.) καθώς και νέο σχεδιασμένο έντυπο ανάλωσης κεφαλαίου με αυτόματη ενημέρωση από τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν στο Τaxis για όσα χρόνια πίσω επιθυμούν οι φοροτεχνικοί.

Διατηρεί μόνιμο και σταθερό αρχείο των φορολογούμενων και όλων των εντύπων που έχουν υποβληθεί γι’ αυτούς ανά έτος

Αυτόματη σύνδεση και υποβολή των εντύπων στο TAXIS με το πάτημα ενός κουμπιού

Ε1 με Εκκαθάριση Live
*Νέα μοναδική υπηρεσία που σε πραγματικό χρόνο υπολογίζει το ποσό πληρωμής ή επιστροφής του φορολογούμενου, το ποσό του φόρου αποδείξεων, το ποσό του ελλείματος αποδείξεων, την προστ. διαφορά τεκμηρίων, το επίδομα τέκνων Α21 και λοιπά στοιχεία της εκκαθάρισης.
*Αυτόματη παρακολούθηση-έλεγχος αλλαγών ποσών Βεβαιώσεων Αποδοχών στο Ε1-TAXIS. Μαζικά για όλα τα καταχωρημένα Ε1.
*Δυνατότητα εισαγωγής των προσυμπληρωμένων πεδίων του TAXIS (Αποδοχές, μερίσματα, τόκους, τέκνα, ακίνητα, αυτοκίνητα κ.λπ.).
*Αυτόματος υπολογισμός Α21 επιδόματος παιδιών.
*Αυτόματος υπολογισμός ποσού αποδείξεων αφορολόγητου.
*Αυτόματος υπολογισμός ανάλωσης κεφαλαίου (όπου απαιτείται για την κάλυψη τεκμηρίων), έτσι ώστε να μειωθεί ο φόρος πληρωμής ή να αυξηθεί η επιστροφή φόρου ή να αυξηθεί το επίδομα τέκνων και όλα αυτά τα βλέπει ο χρήστης Live μέσω της Live εκκαθάρισης.
*Αυτόματος διαχωρισμός και υπολογισμός εκκαθάρισης του κατ’ επάγγελμα αγρότη σε περίπτωση που κάποιος φορολογούμενος έχει ταυτόχρονα εισόδημα από δύο ή και παραπάνω πηγές (π.χ. Αγροτικό εισόδημα και μισθωτά, ή Αγροτικό και ενοίκια ή Αγροτικό και σύνταξη από τον πρώην ΟΓΑ).
*Δυνατότητα γρήγορης καταχώρησης εντύπου μόνο με κωδικό και ποσό για έλεγχο εκκαθάρισης και εξαγωγή αποτελεσμάτων.

Ε2
*Συμπλήρωση Ε2, χωρίς καμία χειροκίνητη καταχώρηση.
*Εισαγωγή της εικόνας από το Ε2 προηγούμενης χρήσης του TAXIS.
*Εισαγωγή ακινήτων από Περιουσιολόγιο E9 TAXIS.
*Εισαγωγή ακινήτων από τα Μισθωτήρια του TAXIS.
*Εισαγωγή ακινήτων μεμονωμένη με βάση τον αριθμό Μισθωτηρίου.
*Εισαγωγή από Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης.
*Αυτόματος υπολογισμός μηνών εκμίσθωσης (απαραίτητο σε βραχυχρόνιες μισθώσεις). Αποστολή στο TAXIS για κάθε περίπτωση (Υπόχρεος, Σύζυγος, Αρχική, Τροποποιητική)

Ε3 – Φ.Α.
*Εισαγωγή πεδίων τιμών από το έντυπο του Taxis.
*Αυτόματη εισαγωγή των αγροτικών επιδοτήσεων στο έντυπο Ε3 μέσω του συστήματος δημοσιοποίησης πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕκαι ΕΛΓΑ.
*Ταυτόχρονη προεπισκόπηση της βεβαίωσης με δυνατότητα εκτύπωσης και αποθήκευσή της.
*Αυτόματη μεταφορά Πράσινων ενισχύσεων από το Ε3 στο Ε1 όπου απαιτείται.
*Αυτόματη εισαγωγή από ΓΛ, Έσοδα-Έξοδα.

ΦΕΝΠ
*Εισαγωγή δεδομένων ΦΕΝΠ από το TAXIS.
*Αυτόματη αναπροσαρμογή διανομής κερδών σε περίπτωση που γίνεται μεταφορά ζημιάς από προηγούμενα έτη.
*Δυνατότητα αποστολής εντύπου Ν με τα συνοδευόμενα έντυπα Ε2 και Ε3.
*Υποστήριξη αυτόματης δημιουργίας βεβαίωσης είσπραξης κερδών με εισαγωγή από το έντυπο Ν.

E9
*Πραγματική αποστολή με αυτόματη συμπλήρωση όλων των πεδίων στο TAXIS και αυτόματο συγχρονισμό τυχόν αλλαγών κατά την διαδικασία της αποστολής.
*Ανάκτησης δεδομένων Ε9 από Taxis.
*Αυτόματη άντληση συντελεστών από Proaxies για άμεσο υπολογισμό αντικειμενικών αξιών και εξαγωγή εκκαθαριστικών ακίνητης περιουσίας ΕΝΦΙΑ.

Ανάλωση Κεφαλαίου

*Αυτόματη συμπλήρωση από δηλώσεις Ε1 TAXIS.
*Αυτόματος υπολογισμός τεκμηρίων.
*Ανάκτηση όλων των πρόσθετων πινάκων του Ε1, Αυτοκίνητα, Ακίνητα, Σκάφη, Πισίνες κλπ.
*Υποστήριξη περιπτώσεων συνταξιούχων άνω των 65, Χηρείας, Διαζυγίων κλπ.
*Μεταφορά ποσών από Υπόχρεο σε Σύζυγο και πίσω με ένα κλικ.
*2 μορφές εκτύπωσης, απλή και αναλυτική.


Ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Μισθοδοσίας, το οποίο παρέχει σε κάθε σύγχρονο λογιστικό γραφείο ένα ακόμη ισχυρό εργαλείο για την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της λειτουργίας του. 

Αποτελεσματική διαχείριση των αναγκών μισθοδοσίας των πελατών σας, με μία σύγχρονη και εύχρηστη εφαρμογή, εύκολα και απλά!

 Διαχείριση Εργαζομένων
Ολοκληρωμένο αρχείο εργαζομένων με απεριόριστες δυνατότητες καταχώρησης μισθοδοτικών και προσωπικών στοιχείων και εγγράφων ανά εργαζόμενο, αναλυτική παρακολούθηση ιστορικότητας όλων των μισθολογικών στοιχείων.

Ασφαλιστικά Ταμεία
Πλήρης διαχείριση ασφαλιστικών ταμείων (ΕΦΚΑ και λοιπά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης), διαχείριση όλων των προγραμμάτων ΟΑΕΔ και εκτύπωση των απαραίτητων εντύπων, άμεση και online ενημέρωση με τις αλλαγές της ασφαλιστικής, εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας

Ειδικές Λειτουργίες
Παρακολούθηση κέντρων κόστους εργαζομένων και κατανομή μισθοδοσίας σε αυτά, αναλυτική διαχείριση εταιρικών οχημάτων και σύνδεση με καρτέλες οχημάτων, διαχείριση ημερολογίου εργασίας και αυτόματη ενημέρωση μισθοδοσίας

Εκτυπώσεις
Πλήθος τυποποιημένων εκτυπώσεων, ειδικά σχεδιασμένων ώστε να καλύπτουν κάθε σύνθετη ανάγκη. Υποστηρίζουν και έντυπα οργανισμών πχ TAXIS, ΕΦΚΑ, ΥΕΚΑ, Επικουρικά Ταμεία κτλ και δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής αυτών.

Λογιστική Ενημέρωση
Άμεση ενημέρωση του υποσυστήματος Οικονομικής Διαχείρισης (Γενική Λογιστική και Έσοδα-Έξοδα).

Εργασιακές Σχέσεις
Παρακολούθηση όλων των σχέσεων εργασίας (μισθωτός, ημερομίσθιος, ωρομίσθιος, αμειβόμενοι με ΔΠΥ, μέλη Δ.Σ., αυτασφάλιση απολυμένου)

Συλλογικές Συμβάσεις
Πλήρης διαχείριση όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας με αυτόματη ενημέρωση των αλλαγών

Σύνδεση με τράπεζες
Δημιουργία και αποστολή αρχείων μισθοδοσίας στις συνεργαζόμενες τράπεζες, με τα αποτελέσματα της μισθοδοσίας κάθε εργαζόμενου

Πολυεταιρικότητα
Δυνατότητα πολυεταιρικών διεργασιών σε επιλεγμένες διεργασίες

Έντυπα ΙΚΑ
Έντυπα απογραφής και μεταβολής εργοδότη καθώς και εργολάβου οικοδομικού έργου ,έντυπα απογραφής μεταβολής ασφαλισμένου , αιτήσεις ασφαλιστικής ενημερότητας , μεταβολής ΑΠΔ

Έντυπα ΣΕΠΕ
Όλα τα έντυπα που απαιτούνται από την Επιθεώρηση και τον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη ( Ε3 , Ε3.2,Ε3.3) διαχείριση εργαζομένων (Ε4, Ε9, Ε11 ) και αποχώρησης (Ε7, Ε5, Ε6)

Έντυπα Παρακρατούμενων φόρων
Αυτόματη συμπλήρωση και αποστολή των μηνιαίων και ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών καθώς και της απόδοσης παρακρατούμενων φόρων στο Taxis


Το Prosvasis Business Suite One (PBS ONE) είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις αλλαγές που επιφέρουν τα Ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA).

Μέσω της εφαρμογής παρέχεται η δυνατότητα να χαρακτηρίσετε, να αποστείλετε αλλά και να συγχρονίσετε όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την ορθή συμπλήρωση των Ηλεκτρονικών βιβλίων (myDATA).

Πλήρης διαχείριση όλων των εντύπων δίνοντας στον χρήστη τη δυνατότητα συνολικής εσωτερικής διαχείρισης από μια και μόνο οθόνη.

ΦΠΑ
Περιοδική δήλωση Φ2, Επιστροφής ΦΠΑ , ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων Φ4 και Φ5 καθώς και intrastat κ.α. Επικοινωνία με τα υπόλοιπα υποσυστήματα της σουίτας για αυτόματη συμπλήρωση , αλληλεπίδραση με την ιστοσελίδα του taxis με εισαγωγή και αποστολή στοιχείων και δηλώσεων

Έντυπα Μητρώου
Τα σημαντικότερα έντυπα του μητρώου όπως Μ1 απόδοσης ΑΦΜ, Μ2 έναρξης-μεταβολής φυσικού προσώπου , Μ3 έναρξης μεταβολής μη φυσικού προσώπου και όλη την γκάμα του τμήματος

Έντυπα ΚΒΣ
Β1 σημείωμα θεώρησης στοιχείων και βιβλίων, Β2 δήλωσης και μεταβολής ταμειακής μηχανής , Δ12, κατάστασης αθεωρήτων

Έντυπα Υπεραξίας
Έντυπα μεταβίβασης οχημάτων, μεταβίβασης ΕΠΕ, ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ.

Έντυπα παρακρατούμενων φόρων
Απόδοσης φόρου από τόκους και μερίσματα, φόρος εργολάβων και αρχιτεκτόνων, φόρος γονικής παροχής και δωρεάς. Φόρος πολυτελείας, Περιβαλλοντικό τέλος, καταστάσεις συμφωνητικών, έντυπα δακοκτονίας, μισθωτήρια, δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής.


Αποκτήστε πρόσβαση σε περισσότερα από 120 κατηγοριοποιημένα έντυπα για εύκολη αναζήτηση και εντοπισμό όπως:

*αιτήσεις (προς ΙΚΑ , νομαρχία , ΟΑΕΔ , ΟΑΕΕ κ.α.)

*βεβαιώσεις (βεβαιώσεις αμοιβών ΔΣ , βεβαίωση αμοιβών ελεύθερου επαγγελματία, μερισμάτων ,ορισμού DPO κ.α.)

*καταστατικά (προ τυποποιημένα καταστατικά όλων των τύπων των εταιρειών, συμφωνητικά λύσεων εταιρειών κ.α.)

*πρακτικά (πρακτικά διαφόρων τύπων για ΑΕ , ΕΠΕ)

*μισθωτήρια (μισθωτήρια επαγγελματικής στέγης, κατοικίας κ.α.)

*συμφωνητικά (συμφωνητικό παροχής λογιστικών εργασιών, παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, εργασίας τεχνικού ασφαλείας κ.α.)

Τα έντυπα αυτά αλληλοεπιδρούν με την υπόλοιπη εφαρμογή για άντληση στοιχείων και αυτόματη συμπλήρωση τους , είναι απόλυτα παραμετροποιήσιμα από τον χρήστη και μεταβάλλονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες . Επίσης δίνεται η δυνατότητα ο χρήστης να δημιουργήσει και να κατηγοριοποιήσει νέα έντυπα για να καλύψει οποιαδήποτε εσωτερική ή μη ανάγκη απαιτείται.

Κοινωνικό μέρισμα & Κοιν.Μέρισμα Νησιών
Συνδεθείτε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους και με τους πελάτες που είναι περασμένοι στο PBS, κατεβάστε τα στοιχεία τους και ελέγξτε εάν δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα με ένα μόνο κλικ!

Δημόσιες Κληρώσεις
Παρακολουθείστε τις κληρώσεις-φορολοταρία κάθε μήνα αμέσως μετά την στιγμή της κλήρωσης. Με ειδικά φίλτρα για αριθμό λαχνών και πλήθος λαχνών, ποσό συναλλαγής και φυσικά αν κάποιος λαχνός κερδίζει και το Α/Α του. Και φυσικά με φίλτρο για τα αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου, προηγούμενης ή και όλων

Τέλη Κυκλοφορίας
Αυτοματοποιείστε τις διαδικασίες κατεβάζοντας μαζικά τα στοιχεία για όλα τα αυτοκίνητα των πελατών σας, το ποσό των τελών τους , εάν αυτά έχουν πληρωθεί ή όχι, κλπ.

Υποχρέωση POS
Συνδεθείτε με το TAXIS και ελέγξτε ποιοι πελάτες σας είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν POS, κάνοντας μαζική ανάκτηση ΚΑΔ

Επίδομα Πετρελαίου
Με την λειτουργία αυτή εμφανίζονται τα ονόματα αυτών που δικαιούνται το ανάλογο επίδομα , πόσοι το έχουν ήδη λάβει, πόσοι έχουν κάνει αίτηση για να το λάβουν καθώς και ποιοι το δικαιούνται και πρέπει να κάνουν αίτηση.
Φυσικά πλην των παραπάνω τα συνολικά λίτρα που δικαιούται έκαστος, τα λίτρα που πιθανώς έχουν ήδη ληφθεί, καθώς και τα υπόλοιπα που μένει να ληφθούν.

Κοινωνικό τιμολόγιο
Ελέγξτε ποιοι δικαιούνται κοινωνικό τιμολόγιο από τη ΔΕΗ και συνδεθείτε αυτόματα για να γίνει η σχετική αίτηση. Από τη νομοθεσία, οι λογιστές είναι υπεύθυνοι για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης.

Μετάταξη Αγροτών Ειδικού καθεστώτος
O Λογιστής με μία και μόνο είσοδο, για όλους τους φορολογούμενους με ΚΑΔ αγρότη, μπορεί να εμφανίζει τα αποτελέσματα αυτόματα ώστε να ενημερώνει τους πελάτες του αγρότες σχετικά με την μετάταξή τους

Ανασφάλιστα Οχήματα
Με το πάτημα ενός κουμπιού ο λογιστής μπορεί να εμφανίσει τα οχήματα όλων των πελατών του στο πρόγραμμα. Με ειδικά φίλτρα μπορεί άμεσα να δει ποια από αυτά έχουν πληρωμένη ασφάλεια και ποια είναι ανασφάλιστα και κινδυνεύουν με κυρώσεις

Επίδομα στέγασης
Με την μαζική λειτουργία μπορείτε να ανακτήσετε πληροφορίες από το Taxis αναφορικά με την κατάσταση της αίτησης επιδόματος στέγασης καθώς επίσης και εισαγωγή των μισθωτηρίων που έχουν ενεργό ρόλο στην διαμόρφωση του αποτελέσματος

Επαγγελματικοί λογαριασμοί
Πλήρης ανάκτηση των επαγγελματικών λογαριασμών που έχουν δηλωθεί στην σελίδα του taxis. Ο λογιστής πλέον έχει ένα πλήρη εποπτικό έλεγχο που πρέπει να γίνει αλλαγή ή συμπλήρωση επαγγ. λογαριασμού

Ε.Ν.Φ.Ι.Α.
Μαζική ανάκτηση των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ για όλους τους φορολογούμενους με ταυτόχρονη δυνατότητα μαζικής αποστολής μέσω email του εκκαθαριστικού.

120 δόσεις
Πλήρη διαχείριση των οφειλών των φορολογουμένων σε όλους τους οργανισμούς (ασφαλιστικά ταμεία, taxis) με συνδέσεις στην ηλεκτρονική καρτέλα οφειλέτη και ταυτόχρονη ταξινόμηση ανά καταληκτική ημερομηνία και πληθώρα φίλτρων


Ένα υποσύστημα που προσθέτει μία σειρά από πρόσθετες λειτουργίες που αυτοματοποιούν πλήρως την εκτέλεση χρονοβόρων καθημερινών εργασιών. Το One-Click Send Advanced περιλαμβάνει τις παρακάτω δυνατότητες:

Αναλυτική Κατάσταση Ενεργειών
Ενημερωθείτε άμεσα για το ιστορικό των ανακτήσεων και αποστολών που έχετε προβεί. Με την νέα λειτουργία «επανάληψη εργασίας» επαναλάβετε εύκολα και γρήγορα μια προγενέστερη ανάκτηση και αποστολή που έχει γίνει για έναν ή περισσότερους φορολογούμενους ή για ένα ή περισσότερα έντυπα έχοντας παράλληλα την επίβλεψη και την διαχείριση όλων των ενεργειών σας.

Πρότυπα προεπιλεγμένα Έντυπα
Οργανώστε τις εργασίες σας απλά και γρήγορα δημιουργώντας πρότυπα ανακτήσεων και αποστολών επιλέγοντας συγκεκριμένους συνδυασμούς εντύπων ανάλογα με την περίοδο που βρίσκεστε, χωρίς να χάνετε χρόνο με επαναλαμβανόμενες κινήσεις!

Αποστολή από παντού
Αποστείλετε μεμονωμένα ή μαζικά στους πελάτες σας από κάθε οθόνη του προγράμματος είτε είναι οθόνη εντύπων είτε φορολογουμένων, χωρίς να χρειάζεται να μεταβείτε στην οθόνη του One Click Send! Απλά, επιλέξτε μέσα από το ευρετήριο το έντυπο που θέλετε και αποστείλετε και προωθήστε το στον φορολογούμενο ή στους φορολογούμενους στους οποίους επιθυμείτε.

Προσωποποιημένα e-mails
Διαχειριστείτε καλύτερα τις σχέσεις με τους πελάτες σας, παρέχοντάς τους αναβαθμισμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης. Προσωποποιήστε την επικοινωνία σας μέσω e-mail με μεταβλητά πεδία όπως επωνυμία, ονοματεπώνυμο κλπ. αυξάνοντας έτσι το βαθμό ικανοποίησης τους.

e-Κοινοποιήσεις
Δείτε μαζικά ειδοποιήσεις για την ανάρτηση – κοινοποίηση όλων των πράξεων, εγγράφων και ενημερωτικών μηνυμάτων της Φορολογικής Διοίκησης στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην εφαρμογή e-κοινοποιήσεις στο my AADE


Ένα πρόγραμμα πλήρως εναρμονισμένο με τον ν. 4308/2014 .

Με όλα τα έντυπα που προβλέπονται (έντυπα Ισολογισμών (Β1.1,Β1.2,Β5,Β7.1,Β7.2,Β11), έντυπα καταστάσεων αποτελεσμάτων (Β2.1,Β2.2,Β6,Β8.1,Β8.2), καταστάσεις μεταβολών (Β3,Β9), χρηματοροών (Β4,Β10), κατάσταση εξέλιξης (Β12)) καθώς και βοηθητικά έντυπα (προσαρτήματα , πίνακες παγίων και αποθεμάτων , φύλλα μερισμού) Αυτόματη ενημέρωση με εισαγωγή στοιχείων από άλλα προγράμματα της αγοράς και διάφορους τύπους αρχείων ή ακόμα και απλή καταχώρηση Εξαγωγή εντύπων σε όλους τους γνωστούς τύπων αρχείων (xls,pdf κ.α)