Πόσο θα μας επηρεάσουν οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ

Πόσο θα μας επηρεάσουν οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ

Blog Εμφανίσεις: 834

Η ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Με το πρώτο νομοσχέδιο που ψήφισε η νέα βουλή, είχαμε την προώθηση των αλλαγών που αφορούν τόσο   των 120 δόσεις όσο και τον ΕΝΦΙΑ.(Ν. 4621/2019 (ΦΕΚ 128 Α'/31.7.2019)

 

Μείωση επιτοκίου και στις ρυθμίσεις των ασφαλιστικών εισφορών

 

Αναφορικά με τις 120 δόσεις στα ασφαλιστικά ταμεία, περιμένουμε να ψηφιστεί και η μείωση του επιτοκίου από 5% σε 3%, μια και έχει κατατεθεί σχετική τροποποίηση στο σχέδιο νόμου «Επείγουσες διατάξεις των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Ανασυγκρότησης και Τουρισμού και διατάξεις για την ψηφιακή πολιτική, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών», που έχει κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Ποιο συγκεκριμένα στο άρθρο 67 του προτεινόμενου νόμου αναφέρει:

 

«Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η βασική οφειλή που υπάγεται στη ρύθμιση του παρόντος, όπως αυτή προκύπτει μετά τον υπολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 6, κεφαλαιοποιείται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, κατά την κείμενη νομοθεσία, επιβαρύνεται, από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθμιση, με τόκο που υπολογίζεται με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον τριών (3) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογιζόμενο.».»

 

Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ.

 

Σύμφωνα λοιπόν με όσα ψηφίστηκα, θα επέλθουν, για το 2019, μειώσεις στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ ως εξής:

 

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται στο συνολικό ποσό του φόρου ( κύριου και συμπληρωματικού) που προκύπτει με βάση την ακίνητη περιουσία.

 

Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

 

Όπως διευκρινίστηκε αυτή είναι η πρώτη μείωση και θα έλθει και νέα μείωση για το 2020 στο σχέδιο νόμου του Σεπτεμβρίου. Η διευκρίνηση δόθηκε σε ερώτημα για την αναφορά του άρθρου ««2Α. Ειδικά για το έτος 2019, χορηγείται μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων, που προκύπτει…» 

 

 Παραδείγματα:

 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4621/2019

ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΦΟΡΟΣ 2018

ΜΕΙΩΣΗ %

ΦΟΡΟΣ 2019

ΔΙΑΦΟΡΑ

31.143,72

145,49

30%

101,84

43,65

46.989,00

338,84

30%

237,19

101,65

97.769,56

580,60

20%

464,48

116,12

116.910,81

629,70

20%

503,76

125,94

181.196,37

707,69

20%

566,15

141,54

270.670,80

1.306,34

20%

1.045,07

261,27

369.526,40

1.719,40

20%

1.375,52

343,88

439.601,44

1.718,41

20%

1.374,73

343,68

 

*Για όσες περιουσίες είναι επιπλέον των 250.000 ευρώ υπολογίζεται και συμπληρωματικός φόρος

 

Σε πέντε δόσεις η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ

 

Σύμφωνα με το νόμο η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ 2019 σε 5 δόσεις, με την 1η δόση να πρέπει να καταβληθεί έως και την Δευτέρα 30η Σεπτεμβρίου 2019 και η 5η μέχρι και την Παρασκευή 31η Ιανουαρίου 2020.

 

Οι προθεσμίες πληρωμής των πέντε (5) δόσεων του ΕΝΦΙΑ 2019:

 

 

Τα εκκαθαριστικά θα εκδοθούν έως 16 Σεπτεμβρίου 2019.

 

Παραμένουν οι λοιπές μειώσεις.

 

Εξακολουθούν και για το 2018 να ισχύουν οι απαλλαγές σε ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων .

 

Απαλλαγή κατά 50% του ΕΝΦΙΑ

 

Συγκεκριμένα, για να έχει  ο φορολογούμενος την έκπτωση του 50%, θα πρέπει να έχει σωρευτικά  τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

  1. Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους να μην έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

 

  1. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του να μηνυπερβαίνει  τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

 

iii. Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων, που κατέχει ο φορολογούμενος ή η οικογένειά του,  να μην  υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά και τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα.

 

Απαλλαγή κατά 100% του ΕΝΦΙΑ

 

Αντίστοιχα σε ότι αφορά στους τρίτεκνους, τους πολύτεκνους και τα άτομα με βαριά αναπηρία άνω του 80%, με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα, δικαιούνται 100% απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, σε περίπτωση που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

  1. Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και

 

  1. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων, στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας, ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

 

Να σημειώσουμε ότι οι φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους κενά ημιτελή κτίσματα, τα οποία δεν έχουν ακόμη ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα, δικαιούνται έκπτωσης 60% στον ΕΝΦΙΑ που αναλογεί στα συγκεκριμένα κτίσματα.

 

Απόστολος Αλωνιάτης

 

Οικονομολόγος - φοροτεχνικός, Α' Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Finance & Markets Voice, την Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019. 

Εκτύπωση