Λογιστικές Εφαρμογές

Image

Το πρόγραμμα με το οποίο συντάσσονται ηλεκτρονικά οι φορολογικές δηλώσεις μισθωτών, συνταξιούχων, εταιρειών και λοιπών φυσικών και νομικών προσώπων

Τι προσφέρει στους πελάτες μας:

 • Live εκκαθάριση
 • Αυτόματη ενημέρωση εντύπου ανάλωσης κεφαλαίων από την ΑΑΔΕ και αυτόματο υπολογισμό τεκμηρίων.
 • Την γρήγορη, εύκολη και ακριβή συμπλήρωση όλων των εντύπων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Τα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Φ.Ε.Ν.Π. (‘Εντυπο Ν), Ε9, Ε16, Α21, Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης, Ανάλωση Κεφαλαίου, Κατάσταση Είσπραξης Κερδών
 • Τον άμεσο συγχρονισμό με τα δεδομένα που διατηρεί η ΓΓΠΣ για τους φορολογούμενους Έντυπο Ε1, καθώς και αυτόματη ενημέρωση από περιουσιολόγιο TAXIS των Εντύπων Ε2 και Ε9
 • Νέο σχεδιασμένο έντυπο ανάλωσης κεφαλαίου με αυτόματη ενημέρωση από τις υποβληθείσες δηλώσεις στο TAXIS για όσα χρόνια πίσω επιθυμούν
 • Ενσωμάτωση εντύπων ΑΑΓΗΣ και ΕΦΑ για υπολογισμό αντικειμενικής αξίας αγροτεμαχίων
 • Μαζική δημιουργία δηλώσεων ανάλογα με το πελατολόγιό τους και τις περυσινές καταχωρημένες αντίστοιχες δηλώσεις τους
 • Διατηρεί μόνιμο και σταθερό αρχείο των φορολογούμενων και όλων των εντύπων που έχουν υποβληθεί γι’αυτούς ανά έτος
 • Αναβαθμίσεις λειτουργικότητας (updates & upgrades) χωρίς χρονικό περιορισμό λειτουργίας, για το συγκεκριμένο φορολογικό έτος
 • Αυτόματη σύνδεση και υποβολή των εντύπων στο TAXIS με το πάτημα ενός κουμπιού
 • Πραγματικά κατανοητό και εύχρηστο πρόγραμμα - εργαλείο για κάθε λογιστή. Δεν απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο εκμάθησης
 • Ενημερώνεται αυτόματα από τα προγράμματα PROS (Έσοδα - Έξοδα), Accounting (Γενική Λογιστική) και PAYCHECK (Μισθοδοσία) της PROSVASIS, όπως και από τα προγράμματα «Δηλώσεις» προηγούμενων ετών
Image

Το πρόγραμμα έντυπα διαχειρίζεται όλα τα έντυπα που χρειάζεται ένα λογιστήριο ή ένα λογιστικό γραφείο, δίνοντας στον χρήστη του τη δυνατότητα συνολικής εσωτερικής διαχείρισης εντύπων από μια οθόνη μόνο.

 • Online έλεγχο εγκυρότητας ΑΦΜ/VIES, Φορολογική ενημερότητα, Ασφαλιστική ενημερότητα, προβολή μεταβολή στοιχείων TAXIS, Προβολή δηλώσεων TAXIS, Μεταβολή στοιχείων ΙΚΑ.
 • Δικό του εργαλείο πλοήγησης ιστοσελίδων, το οποίο σας πηγαίνει στο anazitisis.net και στο Prosvasis.com για την άμεση ενημέρωσή σας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να ορίσουμε και δική μας αρχική σελίδα
 • Διαχείριση φορολογουμένων, λογιστών και επαγγελμάτων.
 • Όλους τους ΚΑΔ, όπως αυτοί ισχύουν σήμερα, με δυνατότητα αναζήτησης.
 • Έχει τη δυνατότητα διαχείρισης αρχείων (Word, Excel, εικόνες κ.λπ.), όπου και να βρίσκονται αυτά στο δίκτυο.
 • Αποθηκεύει και διαχειρίζεται σκαναρισμένα έντυπα (π.χ. παλιά Ε1).
 • Πλήρη λίστα των ΔΟΥ όλης της χώρας.
 • Εισαγωγή δεδομένων - σταθερών στοιχείων από τα προγράμματα Calculus και Δηλώσεις της Prosvasis ΑΕΒΕ.
 • Πλήρη παραμετροποίηση των οθονών επιλογής της εφαρμογής. Επίσης όλες οι οθόνες επιλογής μπορούν να εκτυπωθούν, να αποσταλούν μέσω email αλλά και να γίνουν εξαγωγή σε αρχεία Excel, Word, Pdf κ.λπ.
 • Δυνατότητα επιλογής θέματος εμφάνισης της εφαρμογής.
 • Επίσης έχει τη δυνατότητα ανάρτησης κάθε εγγράφου που εμείς θέλουμε κάτω από κάθε φορολογούμενο, έντυπο, ή Λογιστικό γραφείο.
Image

Μπορείτε να συνδέεστε αυτόματα σε παραπάνω από 100 υπηρεσίες (με την βοήθεια των κωδικών που καταχωρείτε στην καρτέλα φορολογούμενου) . Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες στον κατάλογο που ακολουθεί

TAXIS
  Προβολή δηλώσεων Φ.Π.Α.
  Προβολή δηλώσεων TAXIS
Α21 Προβολή και εκτύπωση στοιχείων υπολογισμού
  Προβολη Ε9 - Εκκαθαριστικού Φ.Α.Π.
  Δηλώσεις Ε7
  Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 2014
  Κοινωνικό μέρισμα / Ψηφιακή Αλλυλεγγύη / Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
  Φορολογική ενημερότητα: Επιχειρήσεων και Φυσικών προσώπων
  Ειδοποιήσεις - Ενημερώσεις: Ενημέρωση Εκκαθάρισης/ Ειδοποιήσεις πληρωμής, Επιστροφής φόρου / Προσωποποιημενη πληροφόρηση, Φορολογικό ημερολόγιο
  Χρήστες: Εγγραφή Χρήστη/ Μεταβολή στοιχείων / Επανεγγραφή /Έλεγχος παραλαβής κλειδαρίθμου / Ενεργοποίηση κέιδαρίθμου / Ορισμός νέου κωδικού / Δήλωση ακατάσχετου Λογαριασμού
  Αίτηση ρύθμισης
  Λειτουργία ανάκτησης στοιχείων TAXIS
  Ήφαιστος - ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.
  Βεβαίωση μισθωτών - συνταξιούχων απο το Γενικό Λογιστήριο του κράτους
  Δήλωση ένταξης στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ 39β
Σ.Ε.Π.Ε. - Ο.Α.Ε.Δ.
  Προβολή πίνακα προσωπικού
  Προβολή αναγγελιών
 
Προβολή αιτήσεων - αναγγελιών υπερωριών
  ΟΑΕΔ - Πιστοποίηση μέσω ΓΓΠΣ
  ΟΑΕΔ - Είσοδος στις Υπηρεσίες
ΟΠΕΚΕΠΕ
  Βεβαίωση εγγραφής ΜΑΑΕ και κατακύριο επάγγελμα αγρότη
  Βεβαίωση εφορίας ποσών επιδότησης
  Συνοπτική αίτηση ενιαίας ενίσχυσης
  Δικαιούχοι επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου
  Διαδικτυακή ενημέρωση αγροτών για πληρωμή
ΛΟΙΠΑ
  e - Παράβολο
  Έλεγχος εγκυρότητας Α.Φ.Μ - VIES
  Αναζήτηση ΦΕΚ
  Είσοδος στο ΕΡΜΗΣ
  Εισόδος στην στατιστική υπηρεσία
  Είσοδος στο οικονομικό επιμελητήριο
  Είσοδος στο ΕΛΓΑ
  Κτηματολόγιο : Εγγραφή χρήστη / Είσοδος χρήστη
  ΗΔΙΚΑ : Αναζήτηση ΑΜΚΑ / Σύνδεση με ΑΤΛΑΣ
 
 
ΓΕΜΗ
  Νέα αίτηση /αναζήτηση πιστοποιητικών
  Ιστορικό πληρωμών
  Αυτοαπογραφή
  Δημοσιότητα
Ι.Κ.Α.
 
Υπηρεσίες προς ασφαλισμένους : Ατομικός Λογαριασμός ασφάλισης / Βεβαίωση συντάξεων /
Ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων / Λογαριασμός Ασφ.Απασχ. / Ασφ.Ικανότητα
  Σύνταξη Ασφαλισμένου : Υποβολή αίτησης / πορεία αίτησης
  Υπηρεσίες προς εργοδότη : ΑΠΔ / Αίτηση ρύθμισης οφειλών / Ενημερότητα / Μεταβολή στοιχείων
 
Υπηρεσίες προς οφειλέτες : Ηλεκτρονική ενημέρωση / Υπολογισμός δόσεων ρύθμισης / πίνακας χρεών /
Ηλεκτρονική κάρτα οφειλέτη / Ρύθμιση οφειλών
  Πιστοποίηση ασφαλισμένου: Εγγραφή / Επανεγγραφή / Ενεργοποίηση / Απώλεια συνθηματικού
Λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία
ΟΓΑ
  Ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων
  Βεβαίωση συντάξεων
  Βεβαίωση καταβολής εισφορών
  Αίτηση ρύθμισης
  Πληροφορίες αιτήσεων Α21
  Βεβαίωση οικογενειακών επιδομάτων
  ΟΑΕΕ
  ΟΑΕΕ Βεβαίωση εισφορών
  ΟΑΕΕ εγγραφή ασφαλισμένου / συνταξιούχου
  ΟΑΕΕ βεβαίωση αποδοχών
ΝΑΤ
  Ετήσια βεβαίωση αποδοχών
ΤΕΑΔΥ - ΤΕΑΠΟΚΑ - ΤΕΑΥΕΚ
  Με αριθμό μητρώου
  Με IBAN
ΟΑΕΕ - ΤΑΝΤΠ - ΤΕΑΑ -ΤΕΑΠΥΚ
  Βεβαίωση
  ΤΕΑΠΑΣΑ
  Βεβαίωση αποδοχών ΤΕΑΠΑΣΑ
  ΕΤΕΑ
  Εγγραφή χρήστη
  Ενημερωτικά σημειώματα ασφαλισμένων
Image
Εφαρμογή για τη δημιουργία αρχείου συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών και Προμηθευτών, όπως και πιστωτικών υπολοίπων αυτών.

Αυτόματος συμψιφισμός αποκλίσεων
Image
 • Περιλαμβάνει ΌΛΑ τα έντυπα των οικονομικών καταστάσεων ( απαιτεί χρήση SQL - Server )
  • Ισολογισμοί

   Β1.1 Ισολογισμός στο κόστος (ατομικές)

   Β1.2 Ισολογισμός στην εύλογη αξία (ατομικές)

   Β5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

   Β7.1 Ισολογισμός στο κόστος (ενοποιημένες)

   Β7.2 Ισολογισμός στην εύλογη αξία (ενοποιημένες)

   Β.11 Ισολογισμός οργανισμών επενδύσεων

  • Καταστάσεις Αποτελεσμάτων

   Β.2.1 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (ατομικές)

   Β.2.2 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατ’ είδος (ατομικές)

   Β.6 Κατάσταση αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

   Β.8.1 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (ενοποιημένες)

   Β.8.2 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά είδος ενοποιημένες

  • Καταστάσεις Μεταβολών

   Β3 Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης (ατομικές)

   Β9 Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης (ενοποιημένες)

  • Καταστάσεις Χρηματοροών

   Β4 Κατάσταση χρηματοροών (ατομικές)

   Β10 Κατάσταση χρηματοροών (ενοποιημένες)

  • Καταστάσεις Εξέλιξης

   Β12 Κατάσταση εξέλιξης οργανισμών επενδύσεων

  • Προσαρτήματα

 • Δυνατότητα ανάκτησης στοιχείων για την ενημέρωση των Οικονομικών Καταστάσεων Ε.Λ.Π. από Calculus Έσοδα-Εξοδα, Calculus Γ.Λ., αρχεία κειμένου, αρχεία Excel.
 • Δυνατότητα αυτόματης ανάκτησης στοιχείων οικονομικών καταστάσεων από οποιοδήποτε πεδίο των έντυπων Ε3, ΦΕΝΠ του PBS (πχ . Φόροι του εντύπου Β6)
 • Δυνατότητα αυτόματης ανάκτησης στοιχείων από τα σταθερά στοιχεία των επιχειρήσεων του PBS.
 • Δυνατότητα παραμετροποίησης ανά έτος (μπορείτε για ένα έτος να ανακτήσετε στοιχεία από το Calculus Γ.Λ. ενώ για άλλο έτος από αρχείο Excel).
 • Υποστήριξη οικονομικών καταστάσεων πολλαπλών ετών (μπορείτε να δημιουργήσετε οικονομικές καταστάσεις που αφορούν περισσότερα από 2 έτη).
 • Έτοιμα πρότυπα (templates), για ενημέρωση οικονομικών καταστάσεων από Έσοδα – Έξοδα, Γ.Λ. κλπ.
 • Δυνατότητα αντιγραφής προτύπων για εύκολη και γρήγορη προσαρμογή των οικονομικών καταστάσεων στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.
 • Πλήρης δυνατότητα παραμετροποίησης, αλλαγών και μορφοποίησης όλων των εντύπων (Ενσωματωμένη εφαρμογή συμβατή με το Excel)
 • Δυνατότητα αποθήκευσης εντύπων οικονομικών καταστάσεων ανά φορολογούμενο και παρακολούθηση ιστορικότητας τους .
 • Δυνατότητα Εκτύπωσης και Εξαγωγής Οικονομικών Καταστάσεων σε όλες τις διαθέσιμες γνωστές μορφές, επεξεργάσιμες από το χρήστη.
 • Δυνατότητα δημιουργίας γραφικών παραστάσεων από τα δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων.
 • Δυνατότητα προσθήκης σημειώσεων σε θέσεις των οικονομικών καταστάσεων.
 • Δυνατότητα κλειδώματος εντύπων ή ακόμα και θέσεων των οικονομικών καταστάσεων.
Image
Περιλαμβάνει τα εξής MODULES
 • PROS (Έσοδα - Έξοδα - Φ.Π.Α. - Συνάφεια)
 • KTiZO (Διαχείρηση οικοδομοτεχνικών έργων)
 • ACCOUNTING (Γενική λογιστική - Ισολογισμός - Φ.Π.Α.)
 • ACCOUNTING PLUS (Αναλυτική - Γενική λογιστική - Ισολογισμός - Φ.Π.Α.)
 • BALANCE (Ισολογισμός - Φ.Π.Α.)
 • CEPIO (Διαχείρηση ΚΕΠΥΟ)
Τι κάνει
 • Τήρηση βιβλίων εταιρειών με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
 • Συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων και ηλεκτρονική υποβολή αυτής με αυτόματη επιλογή συννημένων αρχείων
 • Τήρηση βιβλίου απογραφής - Τήρηση ταμείου - Εισπράξεις , πληρωμές
 • Πλήρη εναρμόνιση προγράμματος με τα ΕΛΠ Ν.4308/2014
 • Διαχείριση παγίων
 • Αυτόματη ενημέρωση των περιοδικών δηλώσεων
 • Ανεξάρτητη διαχείριση ΦΠΑ σε περίπτωση χειρόγραφων βιβλίων
 • Χρήση απεριόριστου αριθμού εταιρειών
 • Παρακολούθηση χρηστών με ορισμό δικαιωμάτων και αντιστοίχιση εγγραφών
 • Αντιγραφή λογιστικών παραμέτρων από άλλες εταιρείες
 • Πλήρη παρακολούθηση οικοδομοτεχνικών έργων με βάση το νέο καθεστώς ΦΠΑ
 • Δυνατότητα εκτύπωσης αρχείων σε μορφή .pdf και excel
 • Ενημέρωση, για όλες τις εταιρείες, των Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ και του Εντύπου Ε3
 • Εκτύπωση όλων των εντύπων σε εκτυπωτές WINDOWS (laser ή inkjet) και διπλής όψης (dublex unit)
 • Άμεση σύνδεση με τα προγράμματα INPUT (Εμπορική Διαχείριση) και PAYCHECK (Μισθοδοσία)
 • Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων μεταξύ 2 ετών, καθώς και συγκρίσεις τρέχουσας χρήσης ανά μήνα ή τρίμηνο
 • Δυνατότητα ανάκτησης βασικών στοιχείων για νομικά πρόσωπα , νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Τήρηση εντύπων Φ4,Φ5,Intrastat και αυτόματες υποβολές αυτού 
Τι προσφέρει
 • Πολύ απλή εκμάθηση - Εξαιρετικά εύκολη χρήση - Απλή διαχείριση παράλληλων δεδομένων και ροής πληροφοριών, ειδικά για απομακρυσμένα υποκαταστήματα
 • Πλήρη αυτοματοποίηση της διαχείρισης περιπτώσεων PRO-RATA (του ειδικού τρόπου υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ για εταιρείες που έχουν απαλλασσόμενες και φορολογητέες εκροές) 
 • Καταχώριση του κόστους κάθε οικοδομής, με υπολογισμό των επιμέρους εργασιών που γίνονται σε αυτές
 • Αξιόπιστη ενημέρωση των δηλώσεων και του Εντύπου Ε3, με επιμερισμό των κοινών δαπανών για μικτές επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας έτσι την αποφυγή λαθών!
 • Άμεση προσαρμογή στις ανάγκες σας, χωρίς περιττά επιπλέον έξοδα - Πλήρη εκμετάλλευση του χρόνου σας
 • Πλήρη διαχείριση φόρων (Δημοτικού Φόρου, σερβιτόρων, ελεύθερων επαγγελματιών κ.ά.) - Αποκλειστική δυνατότητα ενοποίησης αρχείων ΚΕΠΥΟ με ανάγνωση αρχείων - Αυτόματη δημιουργία αρχείου δελτίων κίνησης τουριστικών λεωφορείων και συγκεντρωτικών καταστάσεων ταξιδιωτικών γραφείων
 • Άμεση δυνατότητα ελέγχου των αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης
 • Συμβατότητα με όλα τα λειτουργικά windows 
 • Προσθήκη δυνατότητας Online update της εφαρμογής 
Image

Περιλαμβάνει

 • Δημιουργία αρχείου ΑΠΔ
 • Δυνατότητα επεξεργασίας αρχείου ΑΠΔ
 • Συνοδευτική εκτύπωση ΑΠΔ
 • Υπολογισμό Μισθοδοσίας Εργαζόμενων ανά Οικοδομοτεχνικό Έργο
 • Δημιουργία ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων
 • Υπολογισμό Μισθοδοσίας για Κεντρικό και Υποκατάστημα
 • Υπολογισμό Μισθοδοσίας για Εποχιακά Απασχολούμενο Προσωπικό
 • Μαζικός υπολογισμό Μισθοδοσίας περιόδου
 • Δημιουργία αρχείου Μισθοδοσίας ανά περίοδο, για κατάθεση στην Τράπεζα
 • Εκτύπωση ΦΜΥ, καθώς και πλήθος άλλων αναλυτικών εκτυπώσεων και ηλεκτρονικών υποβολών
 • Αυτόματη υποβολή εντύπων ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ
 • Άμεση σύνδεση λογιστικού άρθρου με την εφαρμογή Λογιστική εφαρμογή Calculus

 

Τι προσφέρει στους πελάτες/αγοραστές

 • Η εφαρμογή μισθοδοσίας Paycheck με την ευκολία χειρισμού που την χαρακτηρίζει, την κάνει ιδιαίτερα φιλική στους χρήστες , περιορίζοντας σημαντικά τον χρόνο εκμάθησής της τόσο από τους νέους όσο και από τους παλιούς χρήστες και εκκαθαριστές μισθοδοσίας 

 • Η μόνη εφαρμογή χωρίς κρυφές και επιπλέον χρεώσεις με την χρήση Modules .

 • Η βάση και η τεχνολογία προγραμματισμού της εφαρμογής προσφέρει ταχύτητα μεγιστοποιώντας την αποδοτικότητα

 • Είναι λειτουργική, διασφαλίζοντας την αποφυγή λαθών με συνεχή ελέγχους και μηνύματα προς το χρήστη

 • Παρακολούθηση και υπολογισμός μισθοδοσίας οικοδομοτεχνικών έργων

 • Τα αναδρομικά υπολογίζονται με μοναδική ευκολία

 • Διαθέτει έτοιμες παραμέτρους αυτόματης αποστολής αρχείου μισθοδοσίας τράπεζης διευκολύνοντας και απλοποιώντας τη διαδικασία, χωρίς να υπάρχει περίπτωση λάθους .

 • Γίνεται μέγιστη εκμετάλλευση του χρόνου λόγω της άμεσης σύνδεσης λογιστικού άρθρου με την λογιστική εφαρμογή Calculus

 • Η εκτύπωση των συνηθέστερων χρησιμοποιούμενων εκτυπώσεων μισθοδοσίας , με πληθώρα επιλογών και φίλτρων καθώς και η διασύνδεσή τους με το Microsoft Office, προσφέρει επιπλέον δυνατότητες στον κάθε χρήστη

 • Η εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα αυτόματης αποστολής ΑΠΔ και Βεβαιώσεων αποδοχών καθώς και ιστορικό παρακολούθησης αυτής .

 • Δυνατότητα παρακολούθησης ΣΣΕ με συνεχή αναβάθμιση αυτών όταν οριστικοποιούνται από το υπουργείο

 • Δυνατότητα αποστολής εντύπων ΣΕΠΕ – ΕΡΓΑΝΗ σε συνδυασμό με το πρόγραμμα PBS

 • Πλήρη παρακολούθηση προγραμμάτων επιδοτήσεων ΟΑΕΔ με ταυτόχρονη εκτύπωση προβλεπόμενων εντύπων

0
Πελάτες
0
Εγκαταστάσεις

Εκτύπωση   Email