×

Προειδοποίηση

JFile: :read: Αδυναμία ανοίγματος αρχείου: http://www.taxheaven.gr/bibliothiki/soft/xml/soft_new_full.xml
JFile: :read: Αδυναμία ανοίγματος αρχείου: http://www.taxheaven.gr/bibliothiki/soft/xml/soft_law_full.xml
×

Μήνυμα

Failed loading XML... attributes construct error Couldn't find end of Start Tag link line 1 Entity 'raquo' not defined Entity 'raquo' not defined xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag i.length line 1 xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag link line 1 attributes construct error Couldn't find end of Start Tag link line 1 attributes construct error Couldn't find end of Start Tag link line 1 attributes construct error Couldn't find end of Start Tag link line 1 attributes construct error Couldn't find end of Start Tag link line 1 attributes construct error Couldn't find end of Start Tag link line 1 Specification mandates value for attribute async attributes construct error Couldn't find end of Start Tag script line 1 Opening and ending tag mismatch: link line 1 and script Opening and ending tag mismatch: link line 1 and head error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag divstyle line 1 Opening and ending tag mismatch: img line 1 and a Opening and ending tag mismatch: a line 1 and div Opening and ending tag mismatch: br line 1 and h1 Opening and ending tag mismatch: h1 line 1 and a Opening and ending tag mismatch: img line 1 and div Opening and ending tag mismatch: a line 1 and div attributes construct error Couldn't find end of Start Tag div line 1 Opening and ending tag mismatch: br line 1 and h1 Opening and ending tag mismatch: h1 line 1 and a Opening and ending tag mismatch: img line 1 and div Opening and ending tag mismatch: a line 1 and div Opening and ending tag mismatch: br line 1 and h1 Opening and ending tag mismatch: h1 line 1 and a Opening and ending tag mismatch: br line 1 and div Opening and ending tag mismatch: img line 1 and div Opening and ending tag mismatch: br line 1 and h1 Opening and ending tag mismatch: br line 1 and a Opening and ending tag mismatch: h1 line 1 and div Opening and ending tag mismatch: a line 1 and div Opening and ending tag mismatch: a line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and section Opening and ending tag mismatch: br line 1 and h4 Opening and ending tag mismatch: h4 line 1 and article Opening and ending tag mismatch: article line 1 and div Opening and ending tag mismatch: br line 1 and h3 Opening and ending tag mismatch: h3 line 1 and div Opening and ending tag mismatch: br line 1 and h4 Opening and ending tag mismatch: h4 line 1 and article Opening and ending tag mismatch: article line 1 and div Opening and ending tag mismatch: br line 1 and h4 Opening and ending tag mismatch: h4 line 1 and article Opening and ending tag mismatch: article line 1 and div Opening and ending tag mismatch: br line 1 and h3 Opening and ending tag mismatch: h3 line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and section Opening and ending tag mismatch: br line 1 and a Opening and ending tag mismatch: img line 1 and div Opening and ending tag mismatch: a line 1 and div attributes construct error Couldn't find end of Start Tag div line 1 Opening and ending tag mismatch: br line 1 and a Opening and ending tag mismatch: img line 1 and div Opening and ending tag mismatch: a line 1 and div Opening and ending tag mismatch: br line 1 and a Opening and ending tag mismatch: img line 1 and div Opening and ending tag mismatch: a line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and section Opening and ending tag mismatch: img line 1 and article Opening and ending tag mismatch: article line 1 and div Opening and ending tag mismatch: img line 1 and article Opening and ending tag mismatch: article line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and section Opening and ending tag mismatch: img line 1 and div Opening and ending tag mismatch: br line 1 and p Opening and ending tag mismatch: br line 1 and div Opening and ending tag mismatch: br line 1 and div Opening and ending tag mismatch: img line 1 and div Opening and ending tag mismatch: br line 1 and p Opening and ending tag mismatch: br line 1 and div Opening and ending tag mismatch: br line 1 and div Opening and ending tag mismatch: img line 1 and div Opening and ending tag mismatch: br line 1 and p Opening and ending tag mismatch: br line 1 and div Opening and ending tag mismatch: br line 1 and div Opening and ending tag mismatch: img line 1 and div Opening and ending tag mismatch: br line 1 and p Opening and ending tag mismatch: br line 1 and div Opening and ending tag mismatch: br line 1 and div Opening and ending tag mismatch: img line 1 and div Opening and ending tag mismatch: br line 1 and p Opening and ending tag mismatch: br line 1 and div Opening and ending tag mismatch: br line 1 and div Opening and ending tag mismatch: p line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and section xmlParseEntityRef: no name AttValue: " or ' expected attributes construct error Couldn't find end of Start Tag font line 1 Opening and ending tag mismatch: a line 1 and font Opening and ending tag mismatch: p line 1 and a Opening and ending tag mismatch: div line 1 and p AttValue: " or ' expected attributes construct error Couldn't find end of Start Tag font line 1 Opening and ending tag mismatch: a line 1 and font Opening and ending tag mismatch: p line 1 and a Opening and ending tag mismatch: div line 1 and p AttValue: " or ' expected attributes construct error Couldn't find end of Start Tag font line 1 Opening and ending tag mismatch: a line 1 and font Opening and ending tag mismatch: p line 1 and a Opening and ending tag mismatch: div line 1 and p Opening and ending tag mismatch: section line 1 and div Opening and ending tag mismatch: p line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and section Opening and ending tag mismatch: img line 1 and div Opening and ending tag mismatch: br line 1 and p Opening and ending tag mismatch: br line 1 and div Opening and ending tag mismatch: br line 1 and div Opening and ending tag mismatch: p line 1 and div Opening and ending tag mismatch: img line 1 and div Opening and ending tag mismatch: br line 1 and p Opening and ending tag mismatch: br line 1 and div Opening and ending tag mismatch: p line 1 and div Opening and ending tag mismatch: img line 1 and div Opening and ending tag mismatch: br line 1 and p Opening and ending tag mismatch: br line 1 and div Opening and ending tag mismatch: br line 1 and div Opening and ending tag mismatch: p line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and section Opening and ending tag mismatch: br line 1 and strong Opening and ending tag mismatch: strong line 1 and h3 Opening and ending tag mismatch: h3 line 1 and div Opening and ending tag mismatch: br line 1 and strong Opening and ending tag mismatch: strong line 1 and h3 Opening and ending tag mismatch: h3 line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and section Opening and ending tag mismatch: div line 1 and main Specification mandates value for attribute required Opening and ending tag mismatch: input line 1 and div Specification mandates value for attribute required Opening and ending tag mismatch: input line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and form Opening and ending tag mismatch: form line 1 and div xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name Opening and ending tag mismatch: div line 1 and footer Entity 'copy' not defined xmlParseEntityRef: no name StartTag: invalid element name StartTag: invalid element name Opening and ending tag mismatch: div line 1 and body Opening and ending tag mismatch: footer line 1 and html Premature end of data in tag section line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag section line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag p line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag p line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag p line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag section line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag section line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag section line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag section line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag section line 1 Premature end of data in tag main line 1 Premature end of data in tag body line 1 Premature end of data in tag link line 1 Premature end of data in tag link line 1 Premature end of data in tag link line 1 Premature end of data in tag meta line 1 Premature end of data in tag meta line 1 Premature end of data in tag head line 1 Premature end of data in tag html line 1
Failed loading XML...
This image for Image Layouts addon

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Έλεγχος επιχειρήσεων & Ηλεκτρονικά βιβλία (mydata)

 
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Γ. - ΑΛΩΝΙΑΤΗΣ Α.
 
ΚΟΖΑΝΗ - 25-01-2020 ώρα έναρξης 09:30
 
Α). Η πλατφόρμα myDATA και η σχέση της με τον φορολογικό έλεγχο.
Β). Τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας και τη σχέση της πλατφόρμας mydata με τον έλεγχο των επιχειρήσεων.
Γ). Η πλατφόρμα my Data. (Ηλεκτρονικά βιβλία Α. Α. Δ. Ε) - βέλτιστοποίηση της στόχευσης των υποθέσεων που επιλέγονται προς έλεγχο με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.
Δ). Ποιες είναι οι επιπτώσεις για την επιχείρηση ή όποια δεν έχει τήρηση τα λογιστικά αρχεία και δεν έχει σύνταξη τις χρηματοοικονομικες καταστάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Ε). Έλεγχος Δαπανών
  1).Εκπιπτομενες επιχειρηματίκες Δαπάνες
  2) Μη Εκπιπτομενες επιχειρηματίες Δαπάνες
  3). Έλεγχος σκοπιμότητας των επιχειρηματικων Δαπανών
  4).Εξέταση από την φορολογική ελκτική αρχή κάθε Δαπάνης σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.
Ζ). Πρόστιμα και παραβάσεις με τον φορολογικό έλεγχο
Πληροφορίες - εγγραφές

Τελευταία νέα

Συνεργάτες

Image
Image